Cosimprel ®

COSIMPREL® is geïndiceerd als vervangingstherapie voor de behandeling van hypertensie en/of stabiele coronaire hartziekte (bij patiënten met een voorgeschiedenis van myocardinfact en/of revascularisatie) en/of stabiel chronisch hartfalen met een verminderde systolische linkerventrikelfunctie (dosering 5/5 en 10/5) bij volwassen patiënten die adequaat onder controle zijn met bisoprolol en perindopril die tegelijkertijd worden toegediend in dezelfde doses als in het combinatiepreparaat.*

 

* voor de volledige indicatietekst, zie de SPC

Product SPC 5 - 5 mg Bijsluitertekst 5 - 5 mg Product SPC 5 - 10 mg Bijsluitertekst 5 - 10 mg Product SPC 10 - 5 mg Bijsluitertekst 10 - 5 mg Product SPC 10 - 10 mg Bijsluitertekst 10 - 10 mg