Podcasts IDH mutaties

Podcasts IDH mutaties

Podcasts IDH1-mutaties

Podcasts IDH mutaties bij AML en cholangiocarcinoom Wat is de rol van IDH mutaties in de ontwikkeling van kanker en in welke tumoren komen IDH mutaties voor? Luister hier naar de podcasts over IDH mutaties bij AML en/of cholangiocarcinoom met Remco Molenaar, hematoloog i.o. aan het Amsterdam UMC. Voor zijn proefschrift over dit onderwerp heeft … <a href="https://servier.nl/podcasts-over-idh1-mutaties/">Continued</a>

Sunlight-studie

SUNLIGHT study results published in the New England Journal of Medicine Taiho Oncology and Servier Announce Publication in the New England Journal of Medicine of Pivotal Phase 3 Data for Trifluridine/Tipiracil (LONSURF®) in Combination With Bevacizumab in Patients With Refractory Metastatic Colorectal Cancer PRINCETON, N.J., and Paris, France [May 3, 2023] – Taiho Oncology, Inc. … <a href="https://servier.nl/sunlight-studie/">Continued</a>

Veiligheidsinformatie Tibsovo

Belangrijke veiligheidsinformatie Tibsovo Tibsovo (ivosidenib) kan ernstige bijwerkingen hebben, waaronder: Differentiatiesyndroom bij AML-patiënten.  QTc-interval

Tibsovo - Indicatie CCA

Monotherapie met Tibsovo (ivosidenib) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een R132-mutatie in IDH1 die eerder zijn behandeld met minstens één eerdere lijn van systemische therapie. Op deze webpagina bieden we informatie over Tibsovo met de indicatie CCA. Regelmatig voegen we nieuwe informatie aan deze pagina … <a href="https://servier.nl/tibsovo-indicatie-cca/">Continued</a>

Opkomst immuuntherapie

Gemetastaseerd colorectaal carcinoom met een deficiënt mismatch repair-systeem reageert goed op pembrolizumab. Verder zijn er aanwijzingen dat combinatietherapie met nivolumab en ipilimumab een gunstig effect heeft bij deze microsatellietinstabiele tumoren in de tweede en latere lijnen. Hierdoor is een adequate analyse van de tumoren na de diagnose cruciaal geworden. Lees hierover meer in Oncologievandaag.nl