Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 30 april, 2024

Criteria en beoordeling sponsorverzoek De Patiënt Centraal 2024

Met De Patiënt Centraal vragen we extra aandacht voor het verbeteren van de zorg en/of de kwaliteit van leven van patiënten met een oncologische aandoening. Dit doen we onder andere door het toegankelijk maken van goede patiënt georiënteerde projecten en zo een uitwisseling daarvan tussen ziekenhuizen te stimuleren.

In de afgelopen jaren hebben we hiermee al een projectverzamelplek opgebouwd van 35 geweldige patiëntgerichte projecten. Bekijk deze projecten ook vooral ter inspiratie voor je eigen ziekenhuis.

Het sponsorbedrag

Elk jaar stellen wij aan vier projecten maximaal 1500 euro per project beschikbaar voor een project dat is geïnitieerd door één of meerdere multidisciplinaire teams of samenwerkingsverbanden van een groep zorgprofessionals aangesloten bij een ziekenhuis of zorginstelling.

Het sponsorverzoek

Een sponsorverzoek kun je doen door het aanvraagformulier op deze website volledig in te vullen en in te sturen.

Een project indienen kan van april t/m augustus en van oktober t/m februari. In maart en september maken wij bekend aan wie wij de sponsoring toekennen. Vervolgens ontvang je een sponsorcontract.

Vergeet niet dat sponsorbedragen moeten worden opgenomen in het Transparantieregister. Derhalve is het belangrijk dat de Raad van Bestuur van de zorginstelling op de hoogte is van de sponsoraanvraag.

Met het inzenden van het aanvraagformulier gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de voorwaarden die hierop van toepassing zijn (deze pagina dus) en ga je ook akkoord met de voorwaarden zoals deze staan beschreven op deze pagina.

De projectcriteria

Een project moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een sponsorbedrag van maximaal 1500 euro.

 • De mate waarin het project impact maakt op de zorg voor patiënten met een oncologische aandoening.
 • Inzetbaarheid in andere zorginstellingen.
 • Concrete, aantoonbare positieve resultaten.
 • Geen commercieel doel.
 • Het project is een initiatief vanuit een multidisciplinair team of samenwerkingsverband van zorgverleners verbonden aan een instelling of ziekenhuis.
 • Het project wordt multidisciplinair ondersteund door verschillende zorgprofessionals.

De begroting

Op het aanvraagformulier geef je aan waarvoor je het sponsorbedrag gaat gebruiken. Specificeer dat zo goed mogelijk. Je kunt eventueel ook een Excel bestand uploaden. Het aangevraagde sponsorbedrag mag maximaal 1500 euro bedragen. Uiteraard kun je ook een begroting voor een lager bedrag indienen.

Voorwaarden

 • Aanvragen van een sponsorverzoek kan alleen online en met het aanvraagformulier.  
 • De Raad van Bestuur is op de hoogte van het insturen van het sponsorverzoek
 • Met het indienen van een sponsorverzoek zijn de indiener én de zorginstelling akkoord met opname van het project op de Project Verzamelplek op de website van Servier en plaatsing op LinkedIn bij toekenning van de sponsoring.

Beoordeling

We beoordelen onder andere op de impact op de patiënt en de inzetbaarheid van het project in andere ziekenhuizen. Zie ook onder het kopje ‘De projectcriteria’ hierboven.

Uitslag

Wanneer hoor je of je sponsoraanvraag is gehonoreerd?

 • Projecten ingediend in de periode april t/m augustus, krijgen in september uitslag
 • Projecten ingediend in de periode oktober t/m februari, krijgen in maart uitslag

Privacy

Met het insturen van het aanvraagformulier ga je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens en die van je eventuele collega’s die je eventueel noemt in het aanvraagformulier. Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld, met in acht neming van de voorwaarden als opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zie ook ons Privacybeleid.

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van De Patiënt Centraal. Dit betekent dat de persoonsgegevens gebruikt kunnen worden in onder andere communicatiemateriaal, zoals een @tag in een LinkedInbericht en in de projectbeschrijving op de website. De persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Nog vragen?

We proberen uiteraard zo veel mogelijk informatie al te geven maar mocht je naar aanleiding van deze voorwaarden toch nog vragen hebben, bekijk ook zeker de meest gestelde vragen over De Patiënt Centraal. Of neem contact met ons op via oncologie-nl@servier.com of de contactpagina.