Aanmelden

Aanmelden

Laatst bijgewerkt: 10 april, 2024

Aanmelden project De Patiënt Centraal

Een project indienen kan van april t/m augustus en van oktober t/m februari.

Je kunt een projectbegroting indienen van maximaal 1500 euro.

We beoordelen onder andere op de impact op de patiënt en de inzetbaarheid van het project in andere ziekenhuizen.

Je kunt een gespecificeerde begroting indienen van maximum van 1500 euro. Je kunt deze ook uploaden via het veld onderaan dit formulier
Criteria voor inzending zijn: - Het Project verbetert de zorg voor patiënten met een oncologische aandoening en heeft de intentie om de kwaliteit van leven van die patiënten te verbeteren. - Het Project is inzetbaar in andere zorginstellingen. - Het Project heeft aantoonbaar positief resultaat. - Het Project heeft geen commercieel doel. - Indiener van het Project is een multidisciplinair collectief of samenwerkingsverband van zorgverleners verbonden aan een instelling of ziekenhuis. - Het Project wordt multidisciplinair ondersteund door verschillende zorgprofessionals.
In het geval van toekenning van het sponsorbedrag, stellen wij een sponsorovereenkomst op, die ook getekend moet worden door de Raad van Bestuur van de zorginstelling.
Click or drag a file to this area to upload.

Mocht je nog vragen hebben over dit formulier stuur dan een berichtje naar Ingrid van Dockum via oncologie-nl@servier.com