Overzicht

Webcasts Hematologie

Meet the Author AML: Dr. De Botton en Prof. Lancet

In deze e-learning gaat een panel van 4 Nederlandse internist-hematologen in gesprek met de auteurs van twee belangrijke publicaties in het veld van acute myeloïde leukemie (AML).  Centraal in deze 60 minuten nascholing staan de publicaties van twee fase III-studies: de studie met CPX-351 versus 7+3 chemotherapie bij oudere patiënten met hoog-risico of secundair AML en … <a href="https://servier.nl/hematologie/webcasts-hematologie/">Continued</a>

AML Expertmeeting met Dr. Ammatuna

In deze AML expertmeeting van 18 oktober, onder voorzitterschap van dr. Manu Ammatuna, geeft dr. Peter Valk een update van de moleculaire diagnostiek in AML naar aanleiding van de ELN2022-richtlijnen, waaronder IDH-bepaling. Dr. Dave de Leeuw geeft een klinisch overzicht van ivosidenib en Anna van Rhenen gaat in op het belang van kwaliteit van leven … <a href="https://servier.nl/hematologie/webcasts-hematologie/">Continued</a>

AML Expertmeeting met Jeroen Janssen

De behandelopties voor patiënten met Acute Myeloïde Leukemie evolueren snel. In deze nascholing, voorgezeten door dr. Jeroen Janssen, worden de recentste ontwikkelingen en onderzoeken die relevant zijn voor de Nederlandse praktijk besproken. Dr. Marjolein van der Poel bespreekt de behandeling van patiënten, niet fit voor intensieve therapie, inclusief de AGILE-studie.Dr. Bas Wouters, PI van de HOVON 150 studie, presenteert … <a href="https://servier.nl/hematologie/webcasts-hematologie/">Continued</a>

Webinarserie ALL

Bekijk hier de unieke webinarserie 'All you need to know about ALL'

Webinarserie: All you need to know about ALL