Feiten & Fabels over Leukemie

Vraag hier een aantal exemplaren aan van Feiten & Fabels over Leukemie. Geef mee aan je patiënten als aanvulling op het spreekuur. Deze uitgave is samengesteld door artsen en verpleegkundigen in samenwerking met patiëntenvereniging Hematon. Auteurs: Peter te Boekhorst, Yvonne Bruininx, Gerwin Huls, Anita Kramers-de Boer,Mark-David Levin, Fleurine Meppelink, Anita Rijneveld, Rian Visser, vrijwilligers van … <a href="https://servier.nl/feiten-fabels-over-leukemie/">Continued</a>

SUNLIGHT Studie

De SUNLIGHT studie toont veelbelovende resultaten voor combinatietherapie bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom in de 3e lijn De SUNLIGHT, een fase 3 klinische studie, laat positieve resultaten zien voor de combinatietherapie van Lonsurf (trifluridine-tipiracil) en bevacizumab bij patiënten met refractair gemetastaseerd colorectaal carcinoom in de 3e lijn. Deze resultaten zijn veelbelovend, aangezien de combinatietherapie een significant … <a href="https://servier.nl/sunlight-studie/">Continued</a>

Podcasts IDH mutaties

Wat is de rol van IDH mutaties in de ontwikkeling van kanker en in welke tumoren komen IDH mutaties voor? Luister hier naar de podcasts over IDH mutaties bij AML en/of cholangiocarcinoom met Remco Molenaar, hematoloog i.o. aan het Amsterdam UMC. Voor zijn proefschrift over dit onderwerp heeft hij de Andreas Bonnmedaille ontvangen van het … <a href="https://servier.nl/podcasts-over-idh1-mutaties/">Continued</a>

Veiligheidsinformatie Tibsovo

Belangrijke veiligheidsinformatie Tibsovo Tibsovo (ivosidenib) kan ernstige bijwerkingen hebben, waaronder: QTc-interval Differentiatiesyndroom bij AML-patiënten.  In de verpakking zit een patiëntwaarschuwingskaart ingesloten om mee te geven aan de patiënt. Bekijk voor het behandelen van het differentiatiesyndroom ook de patiëntwaarschuwingskaart.

Nieuwe indicatie AML & CCA

Registratie EMA per 4 mei 2023 Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 4 mei 2023 de registratie toegekend aan Tibsovo (ivosidenib) voor de behandeling van patiënten met IDH1 gemuteerde AML en IDH1 gemuteerd cholangiocarcinoom. Een belangrijke stap richting beschikbaarheid voor patiënten met deze zeldzame en agressieve vormen van kanker. Wat is Tibsovo? Tibsovo (ivosidenib) is … <a href="https://servier.nl/tibsovo_ivosidenib/">Continued</a>

Goedkeuring bij AML

In samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland zijn we tot een overeenkomst gekomen waardoor Tibsovo (ivosidenib) per 1 november 2023 de vergoedingsstatus voor onderstaande indicatie heeft. Tibsovo, in combinatie met azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) met een R132-mutatie in isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1), die niet in aanmerking komen … <a href="https://servier.nl/tibsovo-indicatie-aml/">Continued</a>