Richtlijn & Studies

Richtlijn & Studies

Wat zeggen Nederlandse hematologen?

Wat zeggen Nederlandse hematologen?

Veiligheidsinformatie Tibsovo

Belangrijke veiligheidsinformatie Tibsovo Tibsovo (ivosidenib) kan ernstige bijwerkingen hebben, waaronder: QTc-interval Differentiatiesyndroom bij AML-patiënten.  In de verpakking zit een patiëntwaarschuwingskaart ingesloten om mee te geven aan de patiënt. Bekijk voor het behandelen van het differentiatiesyndroom ook de patiëntwaarschuwingskaart.

Nieuwe indicatie AML & CCA

Registratie EMA per 4 mei 2023 Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft op 4 mei 2023 de registratie toegekend aan Tibsovo (ivosidenib) voor de behandeling van patiënten met IDH1 gemuteerde AML en IDH1 gemuteerd cholangiocarcinoom. Een belangrijke stap richting beschikbaarheid voor patiënten met deze zeldzame en agressieve vormen van kanker. Wat is Tibsovo? Tibsovo (ivosidenib) is … <a href="https://servier.nl/tibsovo_ivosidenib/">Continued</a>

Goedkeuring bij AML

In samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland zijn we tot een overeenkomst gekomen waardoor Tibsovo (ivosidenib) per 1 november 2023 de vergoedingsstatus voor onderstaande indicatie heeft. Tibsovo, in combinatie met azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) met een R132-mutatie in isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1), die niet in aanmerking komen … <a href="https://servier.nl/tibsovo-indicatie-aml/">Continued</a>

Tibsovo - Indicatie CCA

Monotherapie met Tibsovo (ivosidenib) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd cholangiocarcinoom met een R132-mutatie in IDH1 die eerder zijn behandeld met minstens één eerdere lijn van systemische therapie. Op deze webpagina bieden we informatie over Tibsovo met de indicatie CCA. Regelmatig voegen we nieuwe informatie aan deze pagina … <a href="https://servier.nl/tibsovo-indicatie-cca/">Continued</a>