Podcasts IDH mutaties

Podcasts IDH mutaties

Podcasts IDH1-mutaties

Podcasts IDH mutaties bij AML en cholangiocarcinoom Wat is de rol van IDH mutaties in de ontwikkeling van kanker en in welke tumoren komen IDH mutaties voor? Luister hier naar de podcasts over IDH mutaties bij AML en/of cholangiocarcinoom met Remco Molenaar, hematoloog i.o. aan het Amsterdam UMC. Voor zijn proefschrift over dit onderwerp heeft … <a href="https://servier.nl/podcasts-over-idh1-mutaties/">Continued</a>

Veiligheidsinformatie Tibsovo

Belangrijke veiligheidsinformatie Tibsovo Tibsovo (ivosidenib) kan ernstige bijwerkingen hebben, waaronder: Differentiatiesyndroom bij AML-patiënten.  QTc-interval

Tibsovo - Indicatie AML

Tibsovo (ivosidenib) in combinatie met azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) met een R132-mutatie in isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1), die niet in aanmerking komen voor standaard inductiechemotherapie. Op deze webpagina bieden we informatie over Tibsovo met de indicatie AML. Regelmatig voegen we nieuwe informatie aan deze pagina … <a href="https://servier.nl/tibsovo-indicatie-aml/">Continued</a>

Hematologic improvements, insights from the AGILE study

In deze videocast geeft dr. Dave de Leeuw commentaar op de substudie van de AGILE-studie. Naast de hoge mate van effectiviteit, mOS 24 maanden vs 7,9 maanden, vallen een aantal andere zaken op. Hij legt uit wat de typische verandering in neutrofielenaantal is na behandeling met ivosidenib, welke andere hematologische effecten ivosidenib heeft en wat … <a href="https://servier.nl/hematologic-improvements-insights-from-the-agile-study/">Continued</a>

Experience with cross-age treatment protocols in all – AYA webinar dr. E. van Leeuwen-Segarceanu

AML Expertmeeting met Dr. Ammatuna

In deze AML expertmeeting van 18 oktober, onder voorzitterschap van dr. Manu Ammatuna, geeft dr. Peter Valk een update van de moleculaire diagnostiek in AML naar aanleiding van de ELN2022-richtlijnen, waaronder IDH-bepaling. Dr. Dave de Leeuw geeft een klinisch overzicht van ivosidenib en Anna van Rhenen gaat in op het belang van kwaliteit van leven … <a href="https://servier.nl/aml-expertmeeting-met-manu-ammatuna/">Continued</a>