Hematologie

Veiligheidsinformatie Tibsovo

Belangrijke veiligheidsinformatie Tibsovo Tibsovo (ivosidenib) kan ernstige bijwerkingen hebben, waaronder: QTc-interval Differentiatiesyndroom bij AML-patiënten.  In de verpakking zit een patiëntwaarschuwingskaart ingesloten om mee te geven aan de patiënt. Bekijk voor het behandelen van het differentiatiesyndroom ook de patiëntwaarschuwingskaart.

Goedkeuring bij AML

In samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland zijn we tot een overeenkomst gekomen waardoor Tibsovo (ivosidenib) per 1 november 2023 de vergoedingsstatus voor onderstaande indicatie heeft. Tibsovo, in combinatie met azacitidine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met nieuw gediagnosticeerde acute myeloïde leukemie (AML) met een R132-mutatie in isocitraatdehydrogenase-1 (IDH1), die niet in aanmerking komen … <a href="https://servier.nl/tibsovo-indicatie-aml/">Continued</a>

Hematologic improvements, insights from the AGILE study

In deze videocast geeft dr. Dave de Leeuw commentaar op de substudie van de AGILE-studie. Naast de hoge mate van effectiviteit, mOS 24 maanden vs 7,9 maanden, vallen een aantal andere zaken op. Hij legt uit wat de typische verandering in neutrofielenaantal is na behandeling met ivosidenib, welke andere hematologische effecten ivosidenib heeft en wat … <a href="https://servier.nl/hematologic-improvements-insights-from-the-agile-study/">Continued</a>

Experience with cross-age treatment protocols in all – AYA webinar dr. E. van Leeuwen-Segarceanu

AML Expertmeeting met Dr. Ammatuna

In deze AML expertmeeting van 18 oktober, onder voorzitterschap van dr. Manu Ammatuna, geeft dr. Peter Valk een update van de moleculaire diagnostiek in AML naar aanleiding van de ELN2022-richtlijnen, waaronder IDH-bepaling. Dr. Dave de Leeuw geeft een klinisch overzicht van ivosidenib en Anna van Rhenen gaat in op het belang van kwaliteit van leven … <a href="https://servier.nl/aml-expertmeeting-met-manu-ammatuna/">Continued</a>

Resonance: a global platform to exchange information – AYA webinar Prof. S. Howard